Kľúčové fakty

Lilly v skratke

 • viac ako 140-ročná tradícia: spoločnosť založená 10. mája 1876

 • ústredie sa nachádza v Indianapolise, v Indiane, USA

 • na celom svete máme približne 33 000 zamestnancov

 • viac ako 7 800 zamestnancov zaoberajúcich sa výskumom a vývojom

 • klinický výskum vo viac ako 55 krajinách

 • výskumné a vývojové zariadenia nachádzajúce sa v 8 krajinách

 • výrobné závody nachádzajúce sa v 8 krajinách

 • produkty predávané v 120 krajinách

Zamestnanci

(k 31. decembru 2019)

 • Lilly Slovensko: 29

 • USA: 14 625

 • mimo územia USA: 18 917

 • spolu na celom svete: 33 624

Výskum a vývoj

Výdavky v roku 2019, v amerických dolároch

 • 5 595 miliónov $/rok

 • 21,5 miliónov $/pracovný deň

 • výskum a vývoj ako percento z predaja: 25,1 %

 • zamestnanci podieľajúci sa na výskume a vývoji: 7 811

 • percento celkovej pracovnej sily: 23 %

Náklady na lieky

 • priemerné náklady na objavenie a vývoj nového lieku: 2,6 miliardy $

 • priemerná doba od objavenia k pacientovi: 10 rokov