OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ROZSAH:

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Radi by sme vás prostredníctvom tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prehlásenie“) informovali o tom, aké informácie o vás spoločnosť Eli Lilly Slovakia, s.r.o., so sídlom na adrese Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská Republika, IČO: 35873957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č 30501/B (ďalej len „Lilly“) môže zhromažďovať a ako tieto informácie využívame. Zásady ochrany osobných údajov a cookies týchto webových stránok sa vzťahujú len na prevádzku webových stránok, mobilných aplikácií a digitálnych služieb, ktoré priamo odkazujú na toto Prehlásenie, keď kliknete na „Zásady ochrany súkromia a používanie cookies“ v spodnej časti webovej stránky alebo mobilnej aplikácie či služby. Také webové stránky, aplikácie a digitálne služby v tomto Prehlásení označujeme ako „webové stránky“.

Údaje, ktoré spracovávame, a spôsoby ich spracovania

Zhrnutie: Na tejto webovej stránke môže dochádzať k zberu údajov, ktoré vás buď priamo identifikujú, alebo môžu byť použité v kombinácii s inými informáciami s cieľom vašej identifikácie (ďalej len „osobné údaje“). K príkladom osobných údajov, ktoré vás priamo identifikujú, patria vaše meno, kontaktné údaje, e-mailová adresa a ďalšie údaje v kombinácii s identifikátormi. Naše webové stránky môžu zhromažďovať aj osobné údaje, ktoré vás priamo neidentifikujú menom alebo kontaktnými údajmi, ale môžu sa použiť na určenie počítača alebo iného zariadenia, z ktorého bola naša webová stránka navštívená.

Prostredníctvom tejto webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

  • Kontaktné údaje: Môžu obsahovať osobné údaje ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme s vami mohli komunikovať. Osobné údaje nám môžete odmietnuť poskytnúť kedykoľvek, v tom prípade vám však nemusíme byť schopní poskytnúť určité informácie, produkty alebo služby.

  • Doplňujúce údaje: Určité oblasti našich webových stránok vám umožňujú zdieľať s nami doplňujúce osobné údaje. Napríklad sa môžete prihlásiť na odber newsletteru alebo sa zapísať do zoznamu na rozosielanie hromadnej pošty. Vami poskytnuté údaje môžeme využiť na to, aby sme vám poskytli informácie, ktoré požadujete, odpovedali na vašu otázku, na zlepšenie našich webových stránok, na overenie vášho vzťahu k nám alebo k inej aktivite potrebnej na splnenie vašej požiadavky.

  • Záujmy a preferencie: Tieto informácie nám umožňujú zistiť, ako čo najlepšie vyhovieť vášmu záujmu o naše produkty a služby. Môžu zahŕňať vami preferovaný spôsob ako vás kontaktovať, môžu nám pomôcť ďalej rozvíjať naše obchodné alebo profesijné väzby, pochopiť vaše preferencie týkajúce sa produktov, prezradia nám váš preferovaný jazyk, marketingové preferencie a niektoré demografické údaje. Niektoré z týchto informácií spracovávame s vaším súhlasom a niektoré spracovávame automaticky pre naše legitímne obchodné účely.

  • Využitie webových stránok: Tieto informácie využívame na správu a zabezpečenie našich webových stránok, sieťových systémov a ďalších aktív. Môžu zahŕňať informácie o vašej IP adrese („Internet Protocol“), dátum a čas, kedy ste navštívili našu webovú stránku, geografickú lokalitu a spôsob, akým ste sa pohybovali po webovej stránke, a ďalšie informácie zhromažďované pomocou weblogov, cookies a ďalšími spôsobmi. Môže ísť o informácie, ktoré vás priamo neidentifikujú, ale môžu sa vzťahovať k vášmu zariadeniu. Je možné, že vaša IP adresa alebo cookie, ktoré využívame, môžu obsahovať informácie, ktoré môžu byť považované za osobné údaje. To, ako využívame cookies a ďalšie technológie, je podrobnejšie opísané nižšie. Tieto informácie sú zhromažďované automaticky pre naše legitímne obchodné účely.

Informácie môžeme využiť aj na splnenie právnych alebo regulačných povinností, ako je hlásenie nežiaducich účinkov, alebo na zabezpečenie našich práv a na uchovávanie záznamov spoločnosti, správu webových stránok, výskum a vývoj produktov, čo zodpovedá legitímnym záujmom spoločnosti Lilly.

Tam, kde to dovoľujú právne predpisy, môžeme informácie o vás (vrátane osobných údajov) rozšíriť alebo spájať s informáciami získanými od tretích strán, a to s rovnakým cieľom, aký je opísaný vyššie. Informácie o vás môžu byť využité aj na profilovanie v rámci vyššie uvedených účelov. Proti profilovaniu môžete namietať tým, že nás kontaktujete prostredníctvom informácií uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“.

Cookies a podobné technológie

Web beacons

Táto stránka môže využívať technológiu známu ako web beacons (webové majáky), ktorá umožňuje zhromažďovanie záznamov o prístupoch. Web beacon je grafický súbor umiestnený na webových stránkach alebo v e-maile, určený na sledovanie navštívených stránok a otvorených správ. Informácie o webových prístupoch sa zhromažďujú, keď navštívite niektorú z našich webových stránok, ktorá je hosťovaná na webovom serveri.

Na určitých stránkach alebo v e-mailoch, ktoré vám zasielame, môžeme využívať technológiu nazývanú „web beacon“ (známu aj ako „action tag“ alebo „clear GIF“). Táto technológia nám pomáha určiť, ktoré z nami zaslaných e-mailov ste otvorili a či ste potom vykonali nejakú ďalšiu akciu. Web beacons nám pomáhajú analyzovať efektivitu našich stránok meraním počtu návštevníkov stránky alebo meraním počtu návštevníkov, ktorí klikli na kľúčové elementy na stránke.

Cookies

Táto webová stránka môže využívať technológiu známu ako „cookie“. Cookie je malý dátový súbor, ktorý webová stránka môže umiestniť na pevný disk vášho počítača, kde sú archivované súbory internetového prehliadača. Cookies vám môžu ušetriť čas, aby ste nemuseli opakovane zadávať informácie v niektorých registračných častiach webu, pretože cookies umožňujú webovej stránke „zapamätať si“ informácie, ktoré návštevník už skôr zadal. Cookie zároveň pomáha pri poskytovaní špecifického obsahu podľa toho, ako web využívate, a pri sledovaní, ako sú využívané jednotlivé časti webových stránok. Cookies môžeme do vášho počítača umiestniť my, ale aj tretie strany, s ktorými spolupracujeme, napr. poskytovatelia služieb webovej analytiky alebo reklamných služieb. Pri väčšine prehliadačov a pri ďalšom softvéri môžete zmeniť nastavenia tak, aby ste cookies vymazali z pevného disku vášho počítača, zablokovali všetky cookies alebo aby sa vám zobrazilo upozornenie predtým, než sa cookie uloží. Viac informácií o týchto funkciách nájdete v inštrukciách vo vašom prehliadači. Ak odmietnete cookies, funkčnosť stránky môže byť obmedzená alebo nebudete môcť využívať všetky služby na stránke.

„Do not track“

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete zabrániť sledovaniu vašej aktivity na internete. Jedným z nich je nastavenie vášho prehliadača tak, že informuje webové stránky, ktoré navštívite, o tom, že nechcete, aby o vás sledovali určité informácie, ktoré sa vás týkajú. Ide o tzv. „Do Not Track“ („DNT“) signál. Vezmite, prosím, na vedomie, že v súčasnej dobe naše webové stránky a webové služby nereagujú na tieto signály z webových prehliadačov. Momentálne neexistuje univerzálne prijímaný štandard, ako by spoločnosť mala reagovať v prípade zaznamenania DNT signálu.

Voľby súvisiace s cookies

Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia (European Interactive Digital Advertising Alliance, EIDAA) prevádzkuje webovú stránku, kde môžu ľudia odmietnuť zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy od niektorých alebo všetkých sieťových reklamných agentúr, ktoré sa tohto programu zúčastňujú. Viac informácií o aliancii EIDAA nájdete tu: www.youronlinechoices.eu

Dôvody, prečo sa delíme o vaše údaje

O vaše osobné údaje sa môžeme deliť s našimi zástupcami, dodávateľmi alebo partnermi v súvislosti s prácou, ktorú pre nás alebo s nami vykonávajú, napr. zasielanie e-mailových správ, správa dát, hosting našich databáz, poskytovanie služieb spracovania dát, poskytovanie služieb zákazníkom a tiež na rozšírenie alebo pridanie údajov od týchto spoločností k vašim osobným údajom. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri nesmú využívať dáta inak ako na poskytovanie služieb našej spoločnosti alebo na spoluprácu s nami (napr. niektoré produkty sú vyvíjané a propagované na základe zmlúv o spolupráci s inými spoločnosťami).

O osobné údaje sa budeme deliť tak, aby sme mohli reagovať na predvolanie a ďalšie zákonné žiadosti o poskytnutie informácií zo strany štátnych úradov, vrátane tých na zaistenie národnej bezpečnosti, výkonu práva, na zaistenie internetovej bezpečnosti alebo vtedy, keď si to vyžaduje zákon. V úplne výnimočných prípadoch, kedy ide o národnú bezpečnosť alebo o bezpečnosť spoločnosti, si vyhradzujeme právo deliť sa o celú našu databázu návštevníkov a zákazníkov s príslušným štátnym úradom.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretej strane v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodných aktivít na webovej stránke, ku ktorej sa informácie vzťahujú. V takom prípade však od kupujúceho požadujeme, aby s osobnými údajmi zaobchádzal v súlade s týmto Prehlásením.

Google Analytics

Na zaistenie lepšieho fungovania našej webovej stránky a na lepšie pochopenie, ako sú jej jednotlivé časti využívané, môžeme používať službu Google Analytics. Google Analytics využíva na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch technické nástroje, napr. First-Party cookies a kód JavaScript. Služba Google Analytics sleduje návštevníkov stránok, ktorí majú zapnutý JavaScript. Služba Google Analytics anonymne sleduje, ako návštevníci pracujú s webovou stránkou, vrátane toho, odkiaľ na stránku vstúpili a čo na stránke robili. Google Analytics zhromažďuje od návštevníkov vyššie uvedené informácie.

Tieto informácie sú využívané na spravovanie a aktualizáciu webovej stránky a my zároveň budeme posudzovať, či profil návštevníkov stránky zodpovedá očakávanému demografickému profilu, a ďalej zisťovať, akým spôsobom kľúčové skupiny návštevníkov prechádzajú obsah stránky.

First-party cookies (napr. cookie Google Analytics) a cookies tretích strán (napr. DoubleClick cookie) budú použité na analýzu toho, aký vzťah má zobrazenie inzercie, ďalšie využívanie reklamných služieb a interakcie s nimi k návštevám stránky.

A. Možnosť odmietnutia (opt-out):

Google Analytics ponúka návštevníkom, ktorí nechcú, aby o nich boli zhromažďované údaje, možnosť odmietnutia takéhoto zhromažďovania (tzv. opt-out). Viac informácií o tejto možnosti nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Využitie dát zo strany spoločnosti Google:

Spoločnosť Google a jej výlučne vlastnené dcérske spoločnosti môžu v súlade so svojimi zásadami na ochranu osobných údajov (dostupné na stránke http://www.google.com/privacy.html alebo na inej webovej stránke, podľa informácií, ktoré občas poskytne spoločnosť Google) uchovávať a používať informácie, ktoré boli o vás zhromaždené pri využívaní služby Google Analytics – zverejňovanie a delenie sa o informácie.

Pluginy sociálnych sietí

Naše webové stránky môžu využívať pluginy sociálnych sietí, aby vám umožnili jednoducho sa deliť o informácie s ostatnými. Pri návšteve našej webovej stránky môže operátor pluginu sociálnych sietí, ktorý je na našej webovej stránke, umiestniť na váš počítač cookie, ktoré operátorovi umožní rozoznať návštevníkov, ktorí už predtým navštívili naše webové stránky. Ak ste sa už prihlásili na stránky sociálnych sietí v čase, keď ste si prezerali informácie na našej webovej stránke, pluginy sociálnych sietí môžu stránke sociálnej siete dovoliť získať informácie, ktoré môžu priamo identifikovať, že ste našu stránku navštívili. Plugin sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o návštevníkoch stránky, ktorí sa prihlásili do niektorej sociálnej siete bez ohľadu na to, či vykonali nejakú interakciu s pluginom na našej webovej stránke. Pluginy sociálnych sietí rovnako umožňujú stránke sociálnej siete deliť sa o informácie o vašej aktivite na našej webovej stránke s ostatnými používateľmi sociálnych sietí. Lilly nemá kontrolu nad žiadnym obsahom z pluginov sociálnych sietí. Viac informácií o pluginoch zo stránok sociálnych sietí nájdete v prehláseniach o ochrane súkromia a zdielaniu údajov na stránkach príslušných sociálnych sietí.

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Vaše informácie budú uchovávané na čas potrebný z hľadiska splnenia oprávnených a zákonných obchodných potrieb v súlade s našou politikou pre uchovávanie záznamov a s relevantnými zákonmi a inými predpismi.

Údaje maloletých osôb

Táto stránka nie je určená osobám mladším ako 16 rokov. Od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov vedome nezhromažďujeme osobné údaje.

Ako vaše údaje chránime

Na ochranu osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky využívame zodpovedajúce fyzické, elektronické a procedurálne opatrenia. K týmto informáciám majú prístup len oprávnení zamestnanci, poskytovatelia služieb a dodávatelia, ktorí k nim potrebujú prístup s cieľom vykonania činností opísaných v tomto Prehlásení. Hoci sa usilujeme zabezpečiť primeranú úroveň ochrany informácií, ktoré spracovávame a uchovávame, žiadny bezpečnostný systém nedokáže zabrániť všetkým možným porušeniam bezpečnosti.

Vaše práva a možnosti voľby

Máte právo žiadať od nás informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame a s kým sa o tieto informácie delíme. Rovnako máte právo vidieť a získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, žiadať o ich opravu alebo vymazanie.

V súlade so zákonnými podmienkami máte aj právo nechať vaše osobné údaje previesť inému subjektu alebo inej osobe v strojovo čitateľnom formáte.

Naše možnosti vyhovieť vašej žiadosti môžu byť obmedzené.

Ako nás kontaktovať

Ktorúkoľvek z vyššie uvedených žiadostí môžete podať prostredníctvom e-mailovej adresy info_cz@lilly.com alebo na adrese:

Eli Lilly Slovakia s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská Republika. Vyššie uvedeným spôsobom nás môžete kontaktovať aj v prípade, že máte otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia.

Ako podať sťažnosť

Ak si želáte podať sťažnosť ohľadom spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, môžete kontaktovať nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer) na adrese privacy@lilly.com, ktorý záležitosť prešetrí.

Ak nie ste s našou odpoveďou spokojný alebo si myslíte, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Medzinárodný prevod osobných údajov Vaše informácie si môžu majetkovo spriaznené spoločnosti Lilly odovzdávať aj v medzinárodnom meradle. Tieto majetkovo spriaznené spoločnosti môžu odovzdávať vaše osobné údaje aj iným majetkovo spriazneným spoločnostiam Lilly. Niektoré majetkovo spriaznené spoločnosti Lilly môžu sídliť v krajinách, ktoré nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky majetkovo spriaznené spoločnosti Lilly však musia s osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto Prehlásením. Viac informácií o mechanizmoch prevodu a o bezpečnostných opatreniach, ktoré spoločnosť Lilly dodržiava pri cezhraničnom prevode osobných údajov, vám poskytneme na adrese privacy@lilly.com alebo na webovej stránke https://www.lilly.com/privacy.

Odkazy na webové stránky tretích strán

V snahe zvýšiť pohodlie našich návštevníkov môže táto webová stránka obsahovať odkazy na iné stránky vlastnené a prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu podľa nášho názoru poskytnúť užitočné informácie. Zásady a postupy, ktoré tu opisujeme, sa na tieto stránky nevzťahujú. Nezodpovedáme za zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na akýchkoľvek stránkach tretích strán. Odmietame teda akúkoľvek zodpovednosť za osobné údaje, ktoré tretia strana získala a použila na základe vášho použitia jej webovej stránky. Odporúčame vám, aby ste v prípade záujmu o viac informácií o zabezpečení, ochrane súkromia, zbere dát a distribučných postupoch na stránkach, ktoré vlastnia tretie strany, kontaktovali priamo príslušné tretie strany.

Zmeny našich postupov na ochranu osobných údajov

Toto Prehlásenie môžeme kedykoľvek aktualizovať. V snahe o zachovanie vášho pohodlia novú verziu v prípade aktualizácie zverejníme na tejto stránke. S vašimi osobnými údajmi budeme vždy zaobchádzať v súlade s týmto Prehlásením podľa znenia účinného v čase získania daných osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať a nesprístupníme ich inému subjektu podstatne odlišným spôsobom, než je uvedené v tomto Prehlásení bez toho, aby sme vás o tom informovali a dali vám príležitosť vyjadriť námietku. V takomto prípade budeme však vždy postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Dátum poslednej zmeny: 2022