Informácie pre

lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Informácie na týchto stránkach sú určené iba pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Tieto stránky neobsahujú informácie určené pre pacientov.

Odborná informačná služba pre lekárov

Ak mate záujem o špecifické medicínske informácie týkajúce sa našich liekov a terapeutických oblastí, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: medinfo_sk@lilly.com

Oznamenie o ochrane osobnych udajov

Bezpečnosť a kvalita výrobkov

Monitorujeme bezpečnosť našich liekov a zdravotníckych pomôcok na trhu a uvítame vašu spoluprácu. Prosím nahláste nám akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky našich liekov a iné farmakovigilačné informácie na adresu: phv_czsk@lilly.com. Tu nás tiež kontaktujte, ak máte akýkoľvek problém s kvalitou našich výrobkov.

Ďalšie informácie určené pre zdravotníckych pracovníkov nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Oznamy/DHCP

Bezpečnostné informácie o liekoch