Kontaktné informácie

Vážení návštevníci stránok, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, či už k obsahu stránok alebo priamo na spoločnosť Lilly, prípadne ak Vám môžeme pomôcť odbornou radou v niektorej z  medicínskych oblastí, ktorými sa zaoberáme, neváhajte nás kontaktovať.

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Panenská 6
811 03 Bratislava
Tel.: +421 220 663 111
Fax: +421 220 663 129

IČO: 35 873 957


 

Bezplatná informačná služba týkajúca sa našich liekov a výrobkov - Lilly Slúchadlo

Telefón: 0800 112 122

e-mail: info_cz@lilly.com

Na Slúchadle nás zastihnete v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Oznamenie o ochrane osobnych udajov

Hlásenie podozrenia na nežiaduce účinky liekov

Podozrenie na nežiaduce účinky našich liekov, alebo problémy s kvalitou našich výrobkov nám prosím ohláste telefonicky, faxom, alebo emailom na phv_czsk@lilly.com.

Podozrenie na závažné nežiaduce účinky, či iné závažné alebo neočakávané skutočnosti súvisiace s použitím lieku môžete oznámiť priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv:

http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536

Hlásenie pochybenia alebo podozrenia na pochybenie v oblasti etiky

Pokiaľ sa domnievate, že sme v priebehu našho podnikania nesplnili právne a etické požiadavky, alebo sme porušili naše hodnoty, dajte nám to prosím vedieť prostredníctvom www.lillyethics.ethicspoint.com.

Pokiaľ robíte nahlasovanie mimo Spojené štáty,budú vám poskytnuté inštrukcie a kontakty pre nahlásenie v súlade s miestnymi postupmi a požiadavkami.