Lilly v Európe

Prítomnosť spoločnosti Lilly v Európe má veľký význam už odvtedy, ako bola v r. 1934 vo Veľkej Británii založená naša prvá zahraničná dcérska spoločnosť.

  • Spoločnosť Lilly v posledných 10 rokoch zdvojnásobila svoje ročné investície do výskumu a  vývoja v Európe na vyše 450 miliónov € a momentálne v celom tomto regióne zamestnáva približne  9 000 ľudí.
  • Okrem rozsiahlej výrobnej siete máme v Európe dve hlavné výskumné pracoviská, vo Veľkej Británii a v Španielsku.
  • Približne jedna tretina našich celosvetových klinických skúšaní sa uskutočňuje v Európe, s celkovou investíciou vo výške približne 125 miliónov € ročne.
  • Naše európske závody sú dôležitými vývozcami do iných častí sveta, napríklad náš španielsky závod je exportérom do vyše 120 krajín sveta a  92% našej produkcie z pracoviska vo Fegersheime (Francúzsko) sa vyváža do viac ako 100 krajín na piatich kontinentoch.
  • Výskumné pracovisko spoločnosti Lilly vo Veľkej Británii je pôvodcom mnohých našich priekopníckych inovácií a centrom dokonalosti v neurovede. Na tomto pracovisku momentálne pracuje vyše 600 ľudí zo 45 národností vo viac ako 30 výskumných disciplínach.

Spoločnosť Lilly podporuje Iniciatívu pre inovačné lieky (IMI), najväčšie združenie súkromných a verejných organizácií v rámci Life Science R&D (Výskum a vývoj vedy o  živote), aktívne sa zúčastňuje približne 19 projektov zameraných na diabetes, neurovedu a onkológiu  s investíciami viac ako 20 miliónov €.