Eli Lilly & Company

Spájame liečbu, výskum a vývoj, aby sa ľuďom na celom svete lepšie žilo

Spoločnosť Eli Lilly and Company podniká už viac ako 140 rokov.

V máji 1876 založil plukovník Eli Lilly v meste Indianapolis v Indiane na stredozápade USA celosvetovú spoločnosť zameranú na výskum. Plukovník Lilly, 38-ročný chemik, farmaceut a veterán americkej občianskej vojny, bol znechutený zle vyrábanými, často neúčinnými liekmi tej doby. Preto sebe aj spoločnosti dal tieto záväzky:

  • založí firmu, ktorá bude vyrábať farmaceutické produkty najvyššej možnej kvality
  • jeho spoločnosť bude vyvíjať iba lieky, ktoré sa budú vydávať iba na lekársky predpis, nie na základe rozhodnutia obchodného cestujúceho
  • lieky spoločnosti Lilly sa budú vyrábať na základe najlepších aktuálnych vedeckých poznatkov

Hoci sa jeho podnikanie rozvíjalo, plukovník Lilly nebol spokojný s tradičnými metódami testovania kvality svojich liekov. V roku 1886 zamestnal jedného mladého chemika, ktorý mal pracovať ako vedec na plný úväzok, mal využívať a zdokonaľovať najnovšie metódy hodnotenia kvality. Spolu tak položili základ tradície spoločnosti Lilly: oddanosť práci, ktorá sa v prvom rade sústreďovala na kvalitu existujúcich liekov a neskôr sa rozšírila o objavovanie a vývoj nových lepších liekov.

 

Meno Lilly je prísľub. Červené písmo, zdokonalená verzia podpisu nášho zakladateľa, je znakom našej hrdej minulosti a našej vzrušujúcej budúcnosti. Náš prísľub je jednoduchý: Lilly spája liečbu a výskum, aby sa ľudom na celom svete lepšie žilo.

 

Míľniky v našej histórii

Toto je iba niekoľko z nich; dátumy označujú, kedy bol liek po prvýkrát dostupný na trhu, väčšinou v USA, čo nemusí zodpovedať jeho dostupnosti  vo všetkých krajinách sveta

1876:  V Indianapolise v USA bola založená spoločnosť Eli Lilly.

1922:  Výskumní pracovníci spoločnosti Lilly spolupracovali s vedeckými pracovníkmi na Univerzite v Kanadskom Toronte na vývoji postupu pre veľkovýrobu inzulínu.

1923:  Náš prvý veľký prielom týkajúci sa pacientov prišiel, keď spoločnosť uviedla na trh Iletín, prvý komerčne dostupný inzulínový liek na svete na liečbu diabetu, dovtedy smrteľnej choroby bez účinnej liečby.

1943:  Spoločnosť Lilly patrila k prvým, ktorí vyvinuli metódu výroby penicilínu - prvého antibiotika na svete - vo veľkom, čo znamenalo začiatok vytrvalého úsilia v boji s infekčnými chorobami.

1979:  Liek Declor® patrí do cefalosporínovej skupiny antibiotík (na liečbu infekcií), bol uvedený na trh a nakoniec sa stal najpredávanejším perorálnym antibiotikom na svete.

1982:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh liek Humulin®, prvý ľudský inzulín na svete, ktorý bol vytvorený pomocou technológie rekombinantnej DNA. Ľudský inzulín je rovnaký ako inzulín produkovaný v ľudskom tele, ale vyrába sa v laboratóriu. Predtým než bol vyvinutý ľudský inzulín, používal sa zvierací inzulín. Humulín znamenal najvýznamnejší prelom v liečbe diabetu od dvadsiatych rokov minulého storočia.

1987:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh Prozac®, prvý liek novej liekovej triedy  – nazvanej inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) – na liečbu klinickej depresie.

1996:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh Zyprexu® na liečbu schizofrénie (závažná porucha duševného zdravia) a Gemzar®, na liečbu rakoviny pankreasu a nemalobunkového karcinómu pľúc.

2002:  Spoločnosť Lilly a jej partnerská spoločnosť Icos uviedli na trh Cialis®, na liečbu erektilnej dysfukcie u mužov.

2004:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh Stratteru® – nový liek na liečbu ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. ADHD je ochorenie, ktoré spôsobuje, že je človek nepozorný, impulzívny a hyperaktívny).

2005:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh Cymbaltu® na liečbu depresie.

2009:  Spoločnosť Lilly uviedla na trh Efient® – na zníženie počtu trombotických kardiovaskulárnych príhod (vrátane trombózy stentu) u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, ktorá sa rieši pomocou metódy koronárneho zákroku, známeho ako perkutánna koronárna intervencia (PCI).

2013:  Spoločnosť Lilly oslavuje 25. výročie výskumu demencie a opätovne potvrdzuje svoj záväzok, že zabezpečí, aby sa do roku 2025  dalo predchádzať demencii spojenej s Alzheimerovou chorobou.