Ako podnikáme

Základné hodnoty spoločnosti Lilly – integrita, dokonalosť a úcta k ľuďom – nás sprevádzajú pri všetkom, čo robíme. Keďže máme na starosti firemnú kultúru a povesť, AKO podnikáme je rovnako dôležité ako to, ČO robíme.

Už takmer 140 rokov pristupujeme k podnikaniu našej spoločnosti s hlbokým zmyslom pre zodpovednosť voči ľuďom, ktorým pomáhame – pacientom a ich rodinám, lekárom a ostatným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, našim zamestnancom, akcionárom, dodávateľom, obchodným partnerom a miestnym komunitám, v ktorých pracujeme.

Ako popredná farmaceutická spoločnosť hľadáme odpovede na niektoré najnaliehavejšie a nenaplnené potreby na svete. Objavujeme a vyvíjame lieky pomocou prísnych skúšobných metód a v súlade s najvyššími vedeckými a etickými normami. Snažíme sa vyvíjať lieky, ktoré spĺňajú klinický prísľub značky Lilly.

Usilujeme sa o dokonalosť. Zásady a postupy našej spoločnosti idú nad rámec miestnych zákonov a priemyselných noriem. Zaviedli sme prísnu vnútornú politiku a postupy, aby sa zabezpečilo, že každá spoločná aktivita s našimi partnermi – či sú to poskytovatelia lekárskej starostlivosti, skupiny pacientskych advokátov, vládne regulačné úrady alebo pacienti – sa bude vykonávať v súlade s najvyššími etickými štandardmi.

V roku 2017 získala Lilly ocenenie ako jedna z najetickejších spoločností na svete. Ocenenie bolo udelené Ethisphere Inštitútom v rámci programu, ktorý vyzdvihuje spoločnosti s vynikajúcimi etickými obchodnými postupmi. Vzťahuje sa na prácu každého zamestnanca a zahŕňa všetky aspekty našej činnosti v úsilí zlepšovať životy ľudí na celom svete:

  • naše poslanie prinášať lieky umožňujúce ľuďom žiť dlhší, lepší a aktívnejší život
  • naše úsilie o zlepšenie globálneho zdravia, boj proti hladu a prispievanie okolitým komunitám
  • našu starostlivosť o životné prostredie
  • našu podporu rozmanitosti a inklúzie
  • náš program benefitov pre zamestnancov
  • a k tomu náš silný a nezávislý program Ethics & Compliance, naše dedičstvo a kultúru bezúhonnosti

Ethisphere Inštitút je svetová jednotka v oblasti definovania a presadzovanie štandardov etických obchodných postupov. V roku 2017 už jedenástym rokom ocenil 124 spoločností z 19 krajín. Vykonáva porovnanie spoločnosťou v rámci Etického kvocientu a identifikuje úspešnosť v oblasti transparentnosti, bezúhonnosti, etiky a dodržiavania predpisov. Je nám cťou získať toto ocenenie, ktoré nás motivuje a inšpiruje do ďalšej práce.