Základné fakty

Krátky pohľad na spoločnosť Lilly

 • História a dedičstvo 140-tich rokov zlepšovania ľudského života: spoločnosť založená 10. mája 1876
 • Centrála v meste Indianapolis v Indianae, U.S.A.
 • Približne 38 000 zamestnancov na celom svete
 • Vyše 7 700 zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja.
 • Klinický výskum prebieha vo viac ako 55 krajinách
 • Výrobné závody sa nachádzajú v 13 krajinách
 • Výskumné a vývojové zariadenia sa nachádzajú v ôsmich krajinách
 • Výrobky sú uvádzané na trh v 125 krajinách
 • Ročné investície spoločnosti Lilly do výskumu a vývoja v Európe sa v poslednom desaťročí zdvojnásobili na vyše 450 miliónov €
 • V priebehu 10 rokov spoločnosť investovala do výroby 1,2 miliardy €
 • Spoločnosť Lilly podporuje Iniciatívu pre inovačné lieky (www.imi.europa.eu), najväčšie združenie súkromných a verejných organizácií v rámci Life Science R&D (Výskum a vývoj vedy o  živote) a aktívne sa zúčastňuje asi  na 19 projektoch zameraných na diabetes, neurovedu a onkológiu, pričom investuje vyše 20 miliónov €