CELOEURÓPSKA INICIATÍVA TRANSPARENTNEJ SPOLUPRÁCE

Transparentnosť v oblasti platieb zdravotníckym odborníkom a zdravotníckym organizáciam

Farmaceutický priemysel v celej Európe sa prostredníctvom kódexu Transparentnej spolupráce zaviazal zverejňovať informacie o svojich finančných vzťahoch so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

Špičková klinická prax vyžaduje spoluprácu a expertízu mnohých skupín: lekárov, pacientskych organizácií, akademikov, zdravotníckych organizácií a výrobcov nových liekov a zdravotníckej techniky. Spolupráca farmaceutického priemyslu a týchto dôležitých odborníkov prináša tri hlavné výhody:

  1. v prvom rade umožňuje vznik nových liekov
  2. poskytovanie dôležitého zdravotnického vzdelávania , aby lieky boli využívané zodpovedajúcim spôsobom
  3. zapracovanie existujúcich liečebných postupov do reality bežného života a pochopenie ich nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V týchto vzťahoch je dôležitá transparentnosť, aby sme pomohli ukázať, že prvoradým cieľom našej kolektívnej snahy je blaho pacienta. U nás v spoločnosti Lilly si veľmi vážime naše vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi a zariadeniami a plne podporujeme rozhodnutie federácie EFPIA zverejňovať podrobnosti o platbách a prevodoch hodnôt týmto ľuďom či organizáciám. Tieto údaje sú jednotlivo zverejňované od začiatku roka 2016 a budú každoročne aktualizované.

O kódexe

Kódex Transparentnej spolupráce Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (schválený v júni 2013) vyžaduje od každej spoločnosti, ktorá je členom EFPIA, aby zverejňovala: poplatky za služby a platby za poradenstvo, náhradu nákladov na aktivity ako napríklad práca v dozornej rade a účasť na odborných podujatiach (vrátane registračných poplatkov a nákladov na cestovanie a ubytovanie), prevody hodnôt na účely výskumu a rozvoja, ako aj granty a dary zdravotníckym zariadeniam.

Zákony na ochranu osobných údajov vyžadujú, aby spoločnosti získali od zdravotníckeho odborníka súhlas so zverejnením jeho / jej mena spolu so súvisiacimi prevodmi hodnôt. Ak zdravotnícky odborník svoj súhlas na zverejnenie neposkytne, spoločnosť Lilly zverejní súvisiace platby a prevody hodnôt v súhrnnej forme bez konkrétnych mien.

Ďalšie informácie ohľadom Etického kódexu sú k dispozícii na web stránke EFPIA (https://efpia.eu/) a v prípade otázok na implementáciu spoločnosťou Lilly na info_cz@lilly.com.

2015 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce
2015 AIFP ZP/ZO metodika zverejnených dát

2016 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce
2016 AIFP ZP/ZO metodika zverejnených dát

2017 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce
2017 AIFP ZP/ZO metodika zverejnených dát

2018 AIFP ZP/ZO report transparentnej spolupráce
2018 AIFP ZP/ZO metodika zverejnených dát


Pre prístup k Lilly dátam transparentnej spolupráce pre členské krajiny EFPIA, prosím kliknite tu: http://www.aifp.sk/sk/etika-transparentna-spolupraca/