Zodpovednosť

nie je len módny pojem. Je to jadro toho, čím sme.

Už takmer 140 rokov spoločnosť Eli Lilly and Company dodržiava svoj záväzok byť zodpovedným občanom sveta – vo veľkej miere svojou dlhou históriou  príspevkov v oblasti dobročinnosti.

V súčasnosti sa naše chápanie firemnej zodpovednosti vyvinulo až za hranice dobročinnosti a zasahuje jadro našich obchodných činností. Čerpáme zo svojich odborných, technických a podnikateľských skúseností, aby sme mohli pomáhať pacientom, uspokojovať potreby spoločnosti a redukovať našu ekologickú stopu.

Pracujeme aj na zlepšovaní celosvetového zdravia, a to tým, že pomáhame  pri šírení prístupu k liekom, pracujeme na posilnení stratégií podporujúcich lepšie zdravie, poskytujeme pomoc tým, ktorí ju potrebujú a aktívne sa zúčastňujeme na aktivitách komunity, v ktorej pracujeme.

Sme presvedčení, že spolupráca s vládami a inými partnermi buduje dôveru a posilňuje náš spoločný záujem o prinášanie hodnôt pacientom aj spoločnosti. Vieme tiež, že zodpovedné podnikanie nám umožňuje pritiahnuť zodpovedné, zanietené a kreatívne pracovné sily—ľudí, ktorí sa snažia svojím talentom prispieť k nášmu poslaniu pri zlepšovaní celosvetového zdravia.

Naše programy majú celosvetový dosah. Snažíme sa však o to, aby bolo vplyv našej práce  cítiť aj na miestnej úrovni, spolu so záväzkom, že budeme investovať aj do komunít, v ktorých pôsobíme.