Transparentnosť

Spoločnosť Lilly ukazuje cestu v transparentnosti

Naše skúsenosti nás učia, že transparentnosť našej činnosti nám pomáha budovať dôveru u našich partnerov. Transparentnosť nás riež chráni proti korupcii a neetickým obchodným praktikám. Ak budeme počúvať a otvorene reagovať na obavy našich partnerov, môžeme zlepšiť svoju transparentnosť aj spôsob podnikania.

V súlade s politikou spoločnosti Lilly zameranou na sprístupňovanie informácií sme sa stali prvou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá dobrovoľne spustila online register klinických skúšaní. Od r. 2002 spoločnosť Lilly zaregistrovala všetky klinické skúšania fázy II, fázy III a fázy IV, ktoré sponzorovala a organizovala kdekoľvek na svete  a ktoré začali 15. októbra 2002 alebo po tomto dátume, na www.clinicaltrials.gov. Okrem toho začala spoločnosť Lilly registrovať všetky klinické skúšania fázy I, ktoré začali 1. októbra 2010 alebo po tomto dátume.

Okrem toho sme presvedčení, že transparentnosť podnikateľských praktík zahrňujúcich finančné odmeny alebo iné formy ohodnotenia pre lekárov je základom pre budovanie dôvery. Chápeme, že ak sa tieto platby vnímajú ako utajené, môžu byť nesprávne pochopené. V dôsledku toho sme v snahe o pokrok v medicíne urobili niekoľko krokov v oblasti poskytovania informácií o dôležitých aspektoch našej interakcie s hlavnými partnermi.