Naše

produkty

pomáhajú zlepšovať starostlivosť o pacientov na celom svete

Ako popredná inovatívna spoločnosť vyvíja Lilly rastúce portfólio farmaceutických produktov zameraných na uspokojenie niektorých veľmi naliehavých medicínskych potrieb v oblasti kardiovaskulárnych chorôb, diabetu, endokrinológie, muskuloskeletálnych chorôb, neurovedy, onkológie a urológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o terapeutických oblastiach, ktorými sa zaoberáme, kliknite na odkaz Terapeutické oblasti.

Podľa zákona o reklame 147/2001 Z. z. môžu farmaceutické spoločnosti laickú verejnosť informovať o svojich liekoch iba nereklamným spôsobom ak použijú úplnú a aktuálnu informáciu o lieku schválenú príslušným regulačným orgánom (na Slovensku Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ŠÚKL). Ak si teda chcete preštudovať písomnú informáciu pre používateľa, súhrn charakteristických vlastností lieku či dostupnosť lieku na slovenskom trhu, použite prosím odkaz Naše produkty.

Informácie o falšovaní liekov a iniciatívach proti nemu nájdete viac  v položkách v menu napravo.