Falzifikáty a boj proti nim

Falšované lieky (falzifikáty) sú nebezpečné. Patria sem lieky neobsahujúce liečivo, obsahujúce nesprávne množstvo liečiva, nesprávne zložky, lieky so správnym množstvom liečiva, ale falošným balením alebo lieky s vysokou hladinou prímesí a nečistôt. Príkladmi škodlivých ingrediencií nájdených vo falošných liekoch sú napr. arzén, kyselina boritá, tehlový prach, cementový prach, kriedový prach, pasta na leštenie dlážky, olovnatá farba na cesty, nikel, krém na topánky (na vytvorenie lesku tablety) a púder. Môžu to byť aj nelegálne kópie originálnych liekov.

Falšované lieky predstavujú riziko pre verejné zdravie, pretože sa obvykle vyrábajú nelegálne, v nehygienických a nebezpečných podmienkach, ich zdroje nie sú známe a ich obsah je nespoľahlivý.
Napriek marketingovému úsiliu falšovateľov, falošné lieky nie sú “generické” verzie značkových liekov. Generické lieky sú schvaľované vládnymi regulačnými orgánmi, ale falzifikáty nie sú registrované ani kontrolované. Sfalšované môžu byť aj značkové aj generické lieky. Sem patria okrem iných aj lieky na liečbu viróz, infekcií, diabetu, duševných chorôb, srdcových chorôb a erektilnej dysfunkcie (ED).

Falšovanie liekov je pre zločincov veľký biznis. V roku 2010 sa zisk z predaja falošných liekov odhadoval na 75 miliárd USD. Falšovateľmi sú zločinci, ktorí pôsobia na celom svete, darí sa im v rozvinutých aj rozvojových krajinách a málo im záleží na verejnom zdraví a bezpečnosti. Mnohí falšovatelia používajú sofistikované tlačiarenské a baliace metódy, ale výroba liekov prebieha v špinavých podmienkach. Falšovanie zahŕňa celosvetovú sieť výrobcov, distribútorov a predajcov.