Naše produkty

Na tejto stránke nájdete informácie o našich liekoch a zdravotníckych pomôckach. Môžete nahliadnuť do SPC – súhrnu charakteristických vlastností lieku, kde sa nachádza úplná odborná informácia o lieku, vhodná najmä pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Pre pacientov oveľa zrozumiteľnejšia je písomná informácia pre používateľa, PIL.

Máme tu dve skupiny liekov - tie, ktoré sú registrované centrálne v celej Európskej únii alebo tie, ktoré sú registrované národne či procedúrou vzájomného uznávania. Podľa toho budete presmerovaní buď na stránky Európskej liekovej agentúry alebo na stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Pre centrálne registrované lieky je SPC aj PIL spolu v jednom dokumente (PIL býva na konci).

Ak ste presmerovaní na stránku ŠÚKL, je potrebné do vyhľadávača zadať názov lieku a ten rozkliknúť - nájdete tam oddelené SPC a PIL.

K zdravotníckym pomôckam uvádzame text návodu na použitie a obrázok danej pomôcky.

 

Názov lieku Účinná látka Sila Lieková forma Poznámka Na trhu v SR Informácia
Abasaglar inzulín glargín 100 U/ml sol inj naplnené pero áno SPC/PIL
Adcirca tadalafil 20mg tbl flm   nie SPC/PIL
Baqsimi glukagón 3 mg plv nas nosový prášok na priame použitie
nie
SPC/PIL
Cialis tadalafil 2,5mg, 5mg, 10mg, 20mg tbl flm áno (okrem 2,5mg) SPC/PIL
Cymbalta duloxetín 30mg, 60mg cps end   áno SPC/PIL
Cyramza ramucirumab 10mg/ml con inf   áno SPC/PIL
Efient prasugrel 5mg, 10mg  tbl flm áno SPC/PIL
Emgality galkanezumab 120mg sol inj naplnené pero, naplnená injekčná striekačka nie SPC/PIL
Forsteo teriparatid 20µg/ 80µl sol inj naplnené pero áno SPC/PIL

Humalog 100U/ml

Humalog Mix25

Humalog Mix50

Humalog 200U/ml

Humalog 100U/ml Junior KwikPen

inzulín lispro

inzulín lispro (+ izofán)

inzulín lispro (+ izofán)

inzulín lispro

inzulín lispro

100U/ml

100U/ml

100U/ml

200U/ml

100U/ml

sol inj

sus inj

sus inj

sol inj

sol inj

injekčná liekovka

náplň

naplnené pero KwikPen

naplnené pero Junior KwikPen

áno SPC/PIL
Humatrope somatropín

18IU (6mg)

36IU (12mg)

plv iol náplň áno

SPC/PIL

Humulin M3 Cartridge 30 % ľudský inzulín/ 70 % izofáninzulín 100IU/ml  sus inj  náplň áno

SPC/PIL

Humulin M3 KwikPen 30 % ľudský inzulín/ 70 % izofáninzulín 100IU/ml sus inj  naplnené pero nie

SPC/PIL

Humulin N (NPH) Cartridge

izofán inzulín 100IU/ml sus inj  náplň áno

SPC/PIL

Humulin N (NPH) KwikPen izofán inzulín 100IU/ml sus inj  naplnené pero nie

SPC/PIL

Humulin R Cartridge ľudský inzulín 100IU/ml  sol inj náplň áno

SPC/PIL

Humulin R KwikPen ľudský inzulín 100IU/ml sol inj naplnené pero nie

SPC/PIL

Lyumjev 100U/ml

Lyumjev 200U/ml

rychlá forma inzulínu lispro

100U/ml

200U/ml

sol inj

sol inj

injekčná liekovka

náplň

naplnené pero KwikPen

naplnené pero Junior KwikPen 

nie

SPC/PIL

Olumiant baricitinib 2mg, 4mg tbl film

4mg

áno

SPC/PIL
Portrazza necitumumab 800mg con inf   nie

SPC/PIL

Strattera atomoxetín

10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg

cps dur   áno (okrem 100mg)

SPC/PIL

Taltz ixekizumab 80mg sol inj naplnené pero áno SPC/PIL
Trulicity dulaglutid 0,75mg, 1,5mg sol inj     naplnená injekčná striekačka;
naplnené pero
naplnené pero áno SPC/PIL
Verzenios abemaciklib 50mg, 100mg, 150mg tbl flm nie SPC/PIL
Yentreve duloxetín 20mg, 40mg cps end   nie SPC/PIL
Zypadhera monohydrát pamoátu olanzapínu 210 mg, 300 mg, 405 mg plu ifg   áno SPC/PIL
Zyprexa olanzapín 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10mg, 15mg, 20mg tbl obd;
plv ino
  plv ino áno SPC/PIL
Zyprexa Velotab olanzapín 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tbl oro   nie SPC/PIL

 

Názov zdravotníckej pomôcky Účinná látka Sila Farby Poznámka Na trhu v SR Informácia
HP Luxura HD - pre náplne obsahujúce
100jednotiek/ml
zelená Rainforest dávkovanie po pol jednotke áno

Manuál

Obrázok

HP Savvio - pre náplne obsahujúce
100jednotiek/ml
strieborné
grafitové
ružové
červené
zelené
modré
dávkovanie po celej jednotke áno

Manuál

Obrázok

HumatroPen 6mg - pre 6mg náplne biele so zeleným    áno

Manuál

Obrázok

HumatroPen 12mg - pre 12mg náplne svetlo zelené    áno

Manuál

Obrázok