Výskum

je základom spoločnosti Lilly

Výskumné laboratóriá spoločnosti Lilly (LRL) skúmajú a vyvíjajú vysoko kvalitné inovatívne lieky, ktoré ľuďom pomáhajú žiť dlhšie, zdravšie a šťastnejšie. Uskutočňuje sa to spoľahlivým a finančne efektívnym spôsobom, v atmosfére optimizmu, tímovej práce, kvality a v súlade so smernicami.

Naša investícia do výskumu a  vývoja sa mnoho rokov udržiava na vysokej úrovni a má za následok jedno z najplodnejších portfólií liekov vo vývoji – momentálne prebieha výskum s viac ako 60 molekulami (potencionálnymi liekmi).

 

"Výskum je srdcom obchodu, dušou podnikania"

Pán Eli Lilly, vnuk plukovníka Eli Lilly, zakladateľa spoločnosti Lilly

 

Spoločnosť Lilly má výskumné a vývojové zariadenia v ôsmich krajinách a uskutočňuje klinické skúšania vo viac ako 55 krajinách, pričom investuje nadpriemerné percento tržieb do výskumu a vývoja – okolo 20%.  V poslednom desaťročí sa ročné investície spoločnosti Lilly do výskumu a vývoja v Európe zdvojnásobili na viac ako 450 miliónov €.

Spoločnosť Lilly podporuje Iniciatívu pre inovačné lieky, najväčšie združenie súkromných a verejných organizácií v Life Science R&D a aktívne sa zúčastňuje približne 19 projektov zameraných na diabetológiu, neurovedu a onkológiu – s investíciami viac ako 20 miliónov €.